2a Trobada Universitat de Valencia - IDECOS


2a TROBADA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - IDECOS

Dades inscripció

 
Nom:
Cognoms:
DNI:
Adreça:
Població:
CP:
Telefon:
e-mail:


 
 

Help
 
Les dades personals subministrats s’incorporaran al fitxer “Congressos UV” i titularitat de la Universitat de València per a realitzar la inscripció i totes aquelles gestions necessàries per a participar en el seminari o congrés.
Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, podrà exercitar-los davant Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial (Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 Valencia) mitjançant sol·licitud per escrit adjuntant document identificatiu.

This survey is currently not active. You will not be able to save your responses.